Shown below is the list of accepted teams for the 2022 HSA Fall U6-U12 Season tournament for the age group.
   
Coed Under 7 40 - Accepted Teams
Group Club/Team Name Team ID  Head Coach
 A1 Highline Soccer Club
HSC Cheetahs '16 (Rowe)
n/a   Micah Rowe
 A2 Highline Soccer Club
HSC Gators '16 (Heritage)
n/a   Michael Heritage
 A3 Highline Soccer Club
HSC Eagle Fangs '16 (Goldman)
n/a   Ezra Goldman
 A4 Highline Soccer Club
HSC Rhinos '16 (Izem)
n/a   Jessica Izem
 A5 Highline Soccer Club
HSC Swamp Monsters '16 (Jones)
n/a   Zachary Jones
 A6 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Compton
n/a   Mary Compton
 A7 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Anselm
n/a   Holly Anselm
 A8 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Longhurst
n/a   Taryn Longhurst
 A9 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Williams M./Steffen
n/a   Matthew Williams
 A10 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Spatafore/Sinsley
n/a   Tiffany Spatafore
 B1 West Seattle Soccer Club
WS U7 - McDowell/Nichter
n/a   Karissa McDowell
 B2 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Saulter
n/a   Shannon Saulter
 B3 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Porosky/Sullivan
n/a   Matthew Porosky
 B4 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Miskell
n/a   Riley Miskell
 B5 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Narwhal Stars (Hess-Yoder)
n/a   Joshua Hess Yoder
 B6 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Williams S./Jane-Jensen
n/a   Steven Williams
 B7 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Kittleson/Ritums
n/a   Chet Kittleson
 B8 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Lauer/Flint *Green Hawks*
n/a   Harry Lauer
 B9 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Cull/Theumer
n/a   Veronica Cull
 B10 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Green Goblins (Cox M./Feinstein/Petersen)
n/a   Mark Cox
 C1 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Dominguez Ramirez
n/a   Aurelio Dominguez Ramirez
 C2 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Baker/Kenny D.
n/a   David Kenny
 C3 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Cox A. /Stolze
n/a   Adam Cox
 C4 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Smith E.
n/a   n/a
 C5 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Porter
n/a   Ian Porter
 C6 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Cadwell
n/a   Brian Cadwell
 C7 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Gilson
n/a   Bryan Gilson
 C8 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Letson/Ashbaugh/Graham
n/a   Ryan Letson
 C9 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Kersten-Kenny B.
n/a   Adam Kersten
 C10 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Hatcher
n/a   Rachael Hatcher
 D1 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Moshay/Setchells/Hawley
n/a   Jillian Moshay
 D2 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Orton/Bintliff
n/a   n/a
 D3 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Rosapepe/Sadowski *Lava Dragons*
n/a   Kathryn Rosapepe
 D4 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Eckert
n/a   Andrew Eckert
 D5 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Avery/Doolittle
n/a   Sean Avery
 D6 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Ponzio/Sogn
n/a   Allison Sogn
 D7 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Green Gators (Kerr/Cleveland)
n/a   Caitlin Kerr
 D8 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Brincko
n/a   S joshua Brincko
 D9 West Seattle Soccer Club
WS U7 - DeWeese
n/a   Edwin DeWeese
 D10 West Seattle Soccer Club
WS U7 - Moyer/Eder
n/a   Loren Moyer